Giáo trình Coreldraw Bài 3: Đánh chữ trong Corel 20 | Text in cor...

Giáo trình Coreldraw Bài 3: Thao tác với chữ (Text) trong corel

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách đánh chữ kiểu đơn, kiểu đoạn văn, chữ uốn cong và đánh chữ nằm trong vùng diện tích có sẵn.
corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,học corel cho người mới bắt đầu,làm quen với phần mềm corel,học corel 20 online,học corel,corel x7,corel bài 3,học corel x7,video dạy corel,s.design,tự học corel bài 3,tự học corel 2020,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3
Giáo trình Coredraw Bài 3: Làm chủ công cụ text (Chữ) trong Corel
** Đánh kiểu chữ đơn: Chọn công cụ Text (Chữ A trên thanh công cụ, phím tắt F8), nhấp chuột vào màn hình Corel, sau đó đánh chữ. Cách này dùng cho các câu từ ngắn gọn như tiêu đề, tựa bài.... Nếu các bạn sử dụng cách này cho cụm từ có nhiều ký tự, nhiều dòng thì sẽ rất khó định dạng (Rõ hơn ở Video).
cách đánh chữ trong corel,corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Đánh chữ theo kiểu đơn trong corel

corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Cách này dùng cho các câu từ ngắn
        - Các thuộc tính của chữ: Font chữ, Size chữ, Kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch chân
        - Để tô màu cho chữ: tượng tự như hình khối, chuột trái vào ô màu để tô màu Fill, chuột phải vào ô màu để tô màu Outline.

thuộc tính của chữ trong corel,corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Định dạng cho chữ đơn trong Corel
    - Mở hộp thoại Text Properties trong Corel: Menu Text => Text Properties

thuộc tính của chữ trong corel,corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Cách mở hộp thoại Text Properties trong Corel
    - Tìm hiểu hộp thoại Text Properties:

định dạng chữ trong corel,corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Hộp thoại Text Properties
        - Định dạng kiểu ký tự:

corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Text Properties - Định dạng ký tự
** Đánh chữ kiểu đoạn văn bản: Sử dụng công cụ text, nhấp chuột trái vào màn hình, kéo rê tương tự vẽ 1 hình chữ nhật, tạo ra 1 vùng diện tích, và phần chữ đánh vào sẽ nằm giới hạn trong vùng diện tích đó.
corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Đánh chữ kiểu đoạn văn bản
        - Đối với đoạn văn bản trong Corel, định dạng ký tự, tương tự như trên, phần này chúng ta chỉ tìm hiểu phần, định dạng đoạn văn bản:
        + Canh lề đoạn văn:

định dạng đoạn văn trong corel,corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Canh lề đoạn văn trong Corel
     + Tìm hiểu các thông số chi tiết:

Canh lề chữ trong corel,corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Các thông số định dạng đoạn văn

            - Left line indent: Lề trái đoạn văn
            - Right line indent: Lề phải đoạn văn
            - First line indent: Thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn
            - Line Spacing: Khoảng cách giữa các dòng trong 1 đoạn văn
            - Before Paragraph spacing: Khoảng cách của đoạn văn hiện tại so với đoạn trước nó (mỗi lần Enter là kết thúc 1 đoạn).
            - After Paragraph spacing: Khoảng cách của đoạn văn hiện tại so với đoạn phía sau nó.
** Đánh chữ vào vùng diện tích có sẵn: Sử dụng công cụ text rê chuột vào hình, đến khi nào con trỏ chuột hiện ra như hình bên dưới thì nhập chuột trái vào, sau đó đánh nội dung vào vùng diện tích được tạo ra.

đánh chữ vào diện tích có sẵn trong corel,corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel

Giáo trình Coredraw Bài 3: Cách đánh chữ vào vùng diện tích có sẵn trong Corel

corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Nội dụng của chữ nằm gọn trong hình tròn có sẵn
        - Các thuộc tính của chữ nằm trong vùng diện tích cũng tương tự như trên.
** Đánh chữ uốn cong trong Corel: Sử dụng công cụ text rê chuột vào hình, đến khi nào con trỏ chuột hiện ra như hình bên dưới thì nhập chuột trái vào, sau đó đánh nội dung uốn theo đường cong.

đánh chữ uốn cong trong corel,chữ uốn cong trong corel,corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,text in corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,học corel 20 online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,chỉnh sửa chữ trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel
Giáo trình Coredraw Bài 3: Cách đánh chữ uốn cong trong Corel
        - Các thuộc tính của chữ uốn cong cũng giống như các cách ở trên, chỉ có thêm các thông số sau: (Hiểu rõ hơn ở bài tập thực hành)
            + Offset: Di chuyển chữ về điểm đầu hoặc điểm cuối của đường cong
            + Distance from path: Khoảng cách của chữ với đường cong

corel 20,tự học corel 20 bài 2,công cụ đánh chữ trong corel,tự học corel online,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel,corel,tự học corel cấp tốc,tự học corel 20,tu hoc corel,tu hoc corel online,corel bài 3,s.design,tự học corel bài 3,dạy corel 20,tu hoc corel bài 3,cách đánh chữ trong corel,hướng dẫn đánh chữ trong corel,đánh chữ trong corel,theo tác với text trong corel,đánh chữ uốn cong trong corel,định dạng chữ trong corel,chữ uốn cong trong corel

Giáo trình Coredraw Bài 3: Thuộc tính khác biệt của chữ uốn cong
Xem video hướng dẫn  - Xem trên Youtube: TẠI ĐÂY

==========================================================

XEM THÊM:


==========================================================

* Fanpage: S.Design

==========================================================
* Tham gia Group để giao lưu và chia sẽ kinh nghiệm: Yêu Đồ Họa

* Tham gia Group:  PHOTOSHOP FOR YOU

==========================================================

*Link kênh Youtube: S.Design - Tự học đồ họa