Tự học CorelDraw cấp tốc Bài 7: Công cụ TRANSFORMATIONS

TỰ HỌC COREL BÀI 7: Tìm hiểu Menu Transformations trong Corel
Transformation là nhóm lệnh thuộc Menu Object, dùng để thao tác biến đổi đối tượng về: vị trí, kích thước, góc quay, độ nghiêng..
corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Menu Transformation
Để mở hộp thoại Transformation trong Corel, các bạn vào Object => Transformation => Position, hộp thoại sẽ hiện ra với 5 công cụ biến đổi:
corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Mở Menu Transformation
- Positon
- Rotate
- Scale and mirror
- Size
- Skew
corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Hộp thoại Transformation

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các công cụ:
* POSITION:
- Position là công cụ giúp chúng ta thay đổi vị trí của đối tượng, theo chiều ngang (X) và chiều dọc (Y), tương tự như hệ tọa độ Oxy trong toán học. Các bạn cứ tưởng tượng điểm màu đỏ là hình cần di chuyển, và các chiều âm dương giống như hình
  + Sang phải: x= +....(cm)
  + Sang trái: x= -.....(cm)
  + Lên trên: y= +.....(cm)
  + Xuống dưới: y= -.....(cm)
corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Hệ tọa độ Oxy

position trong corel, dịch chuyển trong corel,corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Position - Thay đổi vị trí

Trong ví dụ trên, x=4, y=0, có nghĩa là hình của mình sẽ di chuyển sang phải 4cm (hình màu đỏ). Tâm của phép biến đổi, trong Position mình khuyên các bạn nên để tâm mặc định, đừng tác động đến nó. Nhấp số hình các bạn cần Copy, sau đó Apply (Xem chi tiết ở video).
corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Position - Thay đổi vị trí
Trong trường hợp này, x=4, y=-4, có nghĩa là hình của chúng ta sẽ sang phải 4cm, đồng thời xuống dưới 4cm, và kết quả như hình.
*ROTATE:
- Rotate là lệnh xoay đối tượng quanh tâm của nó, tâm có thể nằm bên trong đối tượng, hoặc nằm bên ngoài. Tâm là điểm không thay đổi vị trí trong quá trình xoay đối tượng.
xoay đối tượng trong corel, rotate trong corel,corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Rotate - Xoay đối tượng

Trong hình trên, các bạn nhập góc cần xoay (30o), chon tâm xoay, mặc định tâm xoay chính là tâm của hình, chính là điểm nằm giữa hình màu đen, các hình màu đỏ là hình được tạo ra do lệnh xoay 30o và copy thêm 5 hình nữa.
xoay đối tượng trong corel, rotate trong corel,corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Rotate - Xoay đối tượng

Trường hợp này, thì tâm xoay không nằm ngay giữa nữa, mà nằm bên dưới góc phải của hình màu đen.
Trường hợp đặc biệt, tâm xoay nằm ngoài hình, có nghĩa là chúng ta sẽ di chuyển tâm xoay đi. Để di chuyển tâm xoay, các bạn nhấp chuột vào hình 2 lần, lúc đó tâm xoay sẽ hiện lên và các bạn di chuyển nó đi (Xem video).
xoay đối tượng trong corel, rotate trong corel,corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Rotate - Xoay đối tượng - Tâm nằm ở ngoài

Lúc này tâm của đường thẳng đã di chuyển vào trùng với tâm của hình tròn và đường thẳng sẽ xoay quanh hình tròn.
* SCALE & SIZE:
- Scale: Là lệnh phóng to, thu nhỏ đối tượng theo tỉ lệ %
- Size: thay đổi kích thước đối tượng theo đơn vị đo (cm, mm....)
corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Scale - Tâm nằm ở giữa

corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Scale - Tâm nằm ở góc trái
*SKEW:
- Là lệnh làm nghiêng đối tượng
corel 20,tự học corel 2018 bài 7,corel bài 7,tự học corel cấp tốc,học corel 20 online,menu transformation corel,corel,tự học corel,tự học corel 20,Corel 20 online,tu hoc corel,tu hoc corel online,tự học đồ họa,thiết kế đồ họa,nhap mon corel,học corel cho người mới bắt đầu,nhập môn corel bài 2,học corel cấp tốc,vẽ pen tool,corel cơ bản,corel bài 6,học corel x7,tự học thiết kế đồ họa,corel 2018,video dạy corel,hướng dẫn sử dụng phần mềm corel 2020
Tự học Corel Bài 7: Skew - Đẩy nghiêng đối tượng

Xem video hướng dẫn - Xem trên Youtube: TẠI ĐÂY

==========================================================

XEM THÊM:

==========================================================

* Fanpage: S.Design

=================================== 
* Tham gia Group để giao lưu và chia sẽ kinh nghiệm: Yêu Đồ Họa

* Tham gia Group:  PHOTOSHOP FOR YOU

* Tham gia group: Coreldraw Việt Nam - Giao lưu - Kết Nối - Chia sẽ
===================================  

* Đăng ký Youtube: S.Design - Tự học đồ họa